Rozhodnutie – Výmena fasádnych výplní otvorov komunikačného jadra bytového domu súp. č. 1203, Pečnianska 33, Bratislava

web od 2day