Zmena účelu využitia nebytového priestoru na prevádzkovanie detského centra, zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov veku dieťaťa Bratislava, Petržalka súp. č. 4010, Lužná 19

web od 2day