Požiadajte si o administratívny trvalý pobyt

Od dnešného dňa (15.10.2019) sa môžu ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke, prihlásiť na matrike miestneho úradu aj na tzv. administratívny trvalý pobyt. Mestská časť tak umožňuje aj ľuďom, ktorí v Petržalke nevlastnia nehnuteľnosť alebo sú v podnájme a ich nájomca im nechce dať súhlas na prihlásenie si trvalého pobytu, prihlásiť si trvalý pobyt v Petržalke.

Dôvodom je petržalský parkovací systém, do ktorého sa môžu zaregistrovať iba obyvatelia s trvalým pobytom v Petržalke. Na získanie trvalého pobytu v Petržalke sú tak už tri možnosti: človek buď vlastní v Petržalke nehnuteľnosť, alebo je nájomník a jeho nájomca mu udelí súhlas na prihlásenie si trvalého pobytu, a najnovšie môže požiadať o udelenie tzv. administratívneho trvalého pobytu. (pravidlá a postup nižšie v prílohe).

V prvom prípade stačí prísť na Ohlasovňu pobytu v Technopole s občianskym preukazom. V druhom prípade treba prísť buď s majiteľom nehnuteľnosti, alebo s jeho overeným súhlasom na prihlásenie nájomníka na trvalý pobyt. V prípade tzv. administratívneho trvalého pobytu je podmienkou presmerovaná pošta na aktuálnu adresu a vyplnená žiadosť o prihlásenie na tzv. administratívny trvalý pobyt.

Vo všetkých troch prípadoch musí ísť o občanov Slovenskej republiky. Rovnako tak platí, že po zmene trvalého pobytu je nutné si do 30 dní zmeniť všetky doklady, v ktorých je uvedený (občiansky preukaz a technický preukaz k vozidlu) a nahlásiť jeho zmenu do všetkých ostatných inštitúcií. Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa sú prepojené s matrikou MČ Petržalka, takže sa zmena vykoná automaticky.

Ďalšou novinkou je, že registrovať sa do petržalského parkovacieho systému je okrem miestneho úradu oddnes možné aj v Auparku, oproti predajni Baťa na prvom poschodí, každý deň od 14:00-20:00. Prihlásenie trvalého pobytu je však možné iba na Ohlasovni pobytu v Technopole.

web od 2day