Hlasovacie preukazy pre voľby do NR SR

Žiadosti o zaslanie hlasovacích preukazov poštou podľa § 46 zák. 180/2014 Z.z. zasielajte na adresu podatelna-mu@petrzalka.sk v termíne od 15.12.2019 do 10.02.2020.
Hlasovacie preukazy pre voľby do NR SR sa budú pri osobnom prevzatí vydávať v námietkovej kancelárii Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, prízemie č. dv. 001 v úradných hodinách od 15.01.2020 do 28.02.2020

Pondelok 8,00 hod. – 17,00 hod.
Utorok 8,00 hod. – 15,30 hod.
Streda 8,00 hod. – 16,30 hod.
Štvrtok 8,00 hod. – 15,30 hod.
Piatok 8,00 hod. – 12,00 hod.
Prestávka na obed: 12,00 hod. – 13,00 hod.

web od 2day