Upovedomenie o oprave zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí č. 8832/2019/10-UKSP/Mu-113 zo dňa 27.11.2019 (pôvodné nesprávne znenie textu na str. č. 1), Stavebné úpravy na obnove bytového domu Smolenická 14 v k. ú. Petržalka

web od 2day