Zmena dokončenej stavby-stavebné úpravy, výmena presklenných stien na schodiskách a oprava okapového chodníka, BD Bzovícka 26,28

web od 2day