Oznámenie o začatí kolaudačného konania na nebytový priestor č.65 na kaderníctvo – Barbershop, ul. Zuzany Chalupovej 12-14B v katastrálnom území Petržalka

web od 2day