Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby – realizácia kontajnerového stojiska pri bytovom dome Hrobákova 1 v k.ú. Petržalka

web od 2day