Rozhodnutie povoľuje stavbu – zmenu dokončenej stavby: Rekonštrukcia bytu č. 84, na 8. poschodí v bytovom dome Švabinského ul. č. 20, 22 – vo vchode č. 20 v k.ú. Petržalka

web od 2day