Rozhodnutie povoľuje stavbu – zmenu dokončenej stavby: Výmena presklených stien v spoločných priestoroch bytového domu na Furdekovej ul.č. 14 v k.ú. Petržalka

web od 2day