Rozhodnutie povoľuje zmenu v užívaní časti stavby – Nebytový priestor na 1. np bytového domu Pankúchova 7 – Prevádzka masérske a kozmetické služby

web od 2day