Oznámenie o začatí stavebného konania, stavba Apartmánový dom – Betliarska ulica, Bratislava-Petržalka, SO 02 Areálové komunikácie a spevnené plochy

web od 2day