Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby – Odstránenie systémovej poruchy lodžií, BD Rovniankova 4

web od 2day