Rozhodnutie prerušuje kolaudačné konanie – Zateplenie obvodového plášťa bytového domu – odstránenie systémových porúch obvodového plášťa, zateplenie lodžií, výmena schodiskových stien a zateplenie stropu na 2. NP, BD Znievska 1,3

web od 2day