Rozhodnutie prerušuje stavebné konanie – Rekonštrukcia a adaptácia spoločných priestorov na 1. NP na Kaderníctvo v BD Lietavská 16

web od 2day