Rozhodnutie povoľuje stavbu – zmenu dokončenej stavby: „Odstránenie systémovej poruchy lodžií bytového domu Rovniankova 4 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day