Rozhodnutie povoľuje zmenu v užívaní časti stavby NP č. 59 – nový účel „Služby – fitness a starostlivosť o telo“ v bytovom dome na Úderníckej č. 2 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day