Oznámenie o začatí kolaudačného konania – stavebné úpravy v byte č. 44 v bytovom dome na Holíčskej ul. č. 21 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day