Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu: „Výmena presklených stien v spoločných priestoroch“ bytového domu na Furdekovej 14 v katastrálnom území Petržalka.

web od 2day