Matrika a ohlasovňa pobytu MÚ počas koronakrízy

V súvislosti s preventívnymi opatreniami z dôvodu koronavírusu pristúpil Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka k zrušeniu bežných úradných hodín. Matrika a ohlasovňa pobytu sú však Petržalčanom plne k dispozícii, ale iba po dohodnutí termínu prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

V prípade, že nevyhnutne potrebujete navštíviť MÚ Petržalka prosím dohodnite si termín podľa agendy, ktorú potrebujete vybaviť (platí aj pre overovanie podpisov. Matrika a ohlasovňa miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka takýmto spôsobom fungovali aj počas prvej vlny pandémie. Dôležité je dohodnúť si presný čas. Zamestnankyňa vybavujúcu Vašu agendu Vás vyzdvihne v daný čas vo vestibule miestneho úradu (tam kde sa nachádza podateľňa).
Aj takýmto spôsobom vieme zamedziť voľnému šíreniu osôb v budove Technopolu, kde okrem MÚ Bratislava-Petržalka sídlia aj pobočky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Dôležité kontakty na referát matriky a ohlasovne pobytu, na ktorých si môžete dohodnúť termín:

rodná matrika – 02/68 288 802, 02/68 288 800, 0947 487 153
sobášna matrika – 02/68 288 510, 0947 487 151
ohlasovňa pobytu – 02/68 288 896, 02/68 288 804, 0947 487 152
osobitná matrika – 02/68 288 775
úmrtná matrika – 02/68 288 803

všeobecný mail: matrika@petrzalka.sk

Foto: pixabay.com

web od 2day