Rozhodnutie nepovoľuje zmenu v užívaní nebytového priestoru č. 902 na prízemí bytového domu z pôvodného účelu využitia „Iný nebytový priestor“ na nový účel „Kancelárske priestory“ bez stavebných úprav, BD Rovniankova 16

web od 2day