Rozhodnutie povoľuje zmenu v užívaní nebytového priestoru č. 186 na prízemí bytového domu z pôvodného účelu využitia „Iný nebytový priestor“ na nový účel „Vzdelávacie zariadenie“ bez stavebných úprav, BD Jungmannova 10,12

web od 2day