Oznámenie o ohlásení odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka na pozemku reg. “C“ par. č. 155 v katastrálnom území Petržalka v lokalite Furdekova ulica

web od 2day