Oznámenie o ohlásení odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka na pozemku reg. “C“ par. č. 3640/4, 3640/39 v katastrálnom území Petržalka v lokalite Panónska cesta

web od 2day