Povolenie vodných stavieb – Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šafárikovo nám., 2. časť Bosákova ul.-Janíkov dvor, Ba-Petržalka

web od 2day