Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu „Stavebné úpravy v bytoch č. 47 a 48 v bytovom dome Ševčenkova 17 v Bratislave“, súpis. č. 1071, na pozemku parc. č. 3402 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day