9557/2020 – rozhodnutie vyzýva na odstránenie nedostatkov pre zmenu stavby pred jej dokončením – Stavebné úpravy spojené s výmenou výťahov pre BD Vilová 5-11.

web od 2day