251/2021 – rozhodnutie p o v o ľ u j e u ž í v a n i e – Zateplenie obvodového plášťa bytového domu, odstránenie systémových porúch obvodového plášťa, zateplenie lodžií, výmenu schodiskových stien a zateplenie stropu na 2. NP bytového domu Znievska 1,3.

web od 2day