257/2021 – oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby – Stavebné úpravy bytu č. 5 a bytov č. 7+8, BD Andrusovova 5

web od 2day