Prevádzka ZŠ a MŠ v týždni od 15.2. do 19.2.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 5.2.2021 oznamujeme, že v týždni od 15.2. do 19.2.2021 nebude obnovená prevádzka 23 materských škôl.

Fungovať bude iba MŠ Bzovícka 6 pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a obnovené bude vyučovanie v prvých a druhých ročníkoch I. stupňa v 10 ZŠ; z prevádzkových a organizačných dôvodov nebude fungovať ZŠ Pankúchova 4.

Fungovať bude všetkých 11 školských klubov detí, takisto pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ.

Materské školy

Z 24 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ bude fungovať iba 1 škôlka – MŠ Bzovícka 6 pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre v čase od 6:15 do 16:30 hod.

Základné školy

Z 11 MŠ bude obnovená prevádzka 10 ZŠ ( zoznam v prílohe), a to iba pre žiakov 1. a 2. ročníkov I. stupňa ZŠ.

Školské kluby detí

V týždni bude zabezpečená prevádzka všetkých ŠKD pri 11 ZŠ (zoznam v prílohe) pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti prvých a druhých ročníkov v týchto ZŠ.

web od 2day