Rozhodnutie – povolenie zmeny v užívaní časti stavby – nebytového priestoru č. 901 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 2479 na Gessayovej ul. č. 11,13

web od 2day