221/2021 – oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením – Stavebné úpravy spojené s výmenou výťahov TOV 250/0,7 BD Vilová 5 -11

web od 2day