3170/2021 – oznámenie o začatí kolaudačného konania na neosvetlenú reklamnú stavbu typu reklamný baner s rozmermi reklamnej plochy 21,2 x 7,0 m na fasáde bytového domu Budatínska 9,11,13

web od 2day