3577/2021 – oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 5273/2019/10-UKSP/2-Ku-49, vydaného dňa 26.6.2019, právoplatného dňa 16.8.2019, ktorým bola povolená stavba – Obnova bytového domu Bzovícka 30,32

web od 2day