241/2021 – rozhodnutie zastavuje stavebné konanie spojené so zmenou v užívaní časti stavby – Rekonštrukcia a adaptácia spoločných priestorov na nebytový priestor – prevádzka Kaderníctvo, BD Lietavská 16

web od 2day