Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby bez stavebných úprav stavby: Obchodný priestor č. 1OP na prízemí bytového domu Starý háj, Lužná 21, v katastrálnom území Petržalka

web od 2day