301/2021 – rozhodnutie zastavuje konanie vo veci zmeny v užívaní časti stavby vo vstupných priestoroch BD Budatínska 33,35,37 – Skladový priestor (na uskladnenie bicyklov) a priestor s umiestnením zariadenia ku kamerovému systému

web od 2day