4028/2021 – oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania – nebytový priestor A4-03-00.01 (urologická ambulancia) v objekte SO-04 Bytový dom B.I, ul. Zuzany Chalupovej 9, ktorý je súčasťou stavby Južné mesto-zóna B1, Bratislava-Petržalka

web od 2day