Rozhodnutie povoľuje užívanie reklamnej stavby, neosvetlený baner s rozmermi reklamnej plochy 21,2 x 7,0 m na fasáde bytového domu na Budatínskej ul. č. 9, 11, 13 v Bratislave, súpis. č. 3051 na pozemku par. č. 1786, 1787, 1788 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day