Oznámenie o začatí kolaudačného konania na kolaudáciu stavbu: Kontajnerové stojisko Námestie hraničiarov 7,9,11 a 13 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day