4296/2021 – rozhodnutie povoľuje zmenu v užívaní časti stavby – Nebytový priestor č. 37 – Kozmetika na 1.NP v BD Blagoevova 6 na nové využitie – Kancelária a skladové priestory

web od 2day