7308/2021 – oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu časti dokončenej stavby – stavebné úpravy v bytoch č. 61 a č. 62, BD na Dubnickej 4 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day