6192/2021 – rozhodnutie prerušuje konanie o zmene v užívaní časti stavby – nebytový priestor (pôvodne slúžiaci ako masérsko-rekondičný salón) na nový účel – Kancelária, bez stavebných úprav, na prízemí BD Bradáčova 2, Bratislava-Petržalka

web od 2day