8271/2021 – oznámenie stavebných úprav a udržiavacích prác – modernizácia spoločných priestorov interiéru bytového domu Lenardova 18, Bratislava-Petržalka

web od 2day