136/2022 – oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby – Nadstavba administratívnej budovy-Úprava JV fasády, na 4. nadz. podlaží PO na Úderníckej 3

web od 2day