155/2022 – predĺženie lehoty na odstránenie závad a nedostatkov vo veci preskúmania porušovania protipožiarnych predpisov v BD Švabinského ul. č. 1,3,5

web od 2day