161/2022 – oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby – Presklenie lodžií nebytových priestorov, na 1.posch./2.nadz. podlaží BD na Vígľašskej 13

web od 2day