286/2022/05-UKSP/Mi-ozn. – Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby bytového domu na Námestí hraničiarov č. 6A a 6B, zmena v užívaní je spojená s rozdelením nebytového priestoru č. 901 na dva samostatné, pričom už sú stavebne oddelené

web od 2day