9156/2021, 700/2022 – oznámenie o začatí stavebného konania – Stavebné úpravy v byte č. 53 v bytovom dome Rovniankova 22

web od 2day