248/2022/05-UKSPaŠSU/Vi Zabezpečovacie práce – náhradná lehota na splnenie povinnosti_VBaNP_bytový dom so súp. č. 1150 Jungmamova 2-4, so súp.č. 1151 Jungmannova 6-8, so súp.č. 1170 Jungmannova 10-12, so súp.č. 1171 Jungmannova 14-16, so súp.č. 1172 Jungmannova 18-20, so súp.č. 1185 Vlastenecké námestie 7-8 a so súp.č. 1186 Vlastenecké námestie 9-10 (časť pred vchodom č.9), vlastníka stavby so súp.č. 3485 – Jungmannova TS 825 a stavby so súp.č. 3484 – Jungmannova TS 824 v Bratislave

web od 2day